Brno tiskne s...


Sítotisk je samostatná tisková technika, která nepatří do tisku z plochy. Umělecký sítotisk se nazývá serigrafie. Serigrafie je jedna z mála tradičních grafických technik, v předtiskové přípravě umožňující používat nové postupy a netradiční řešení. Propojuje tradiční technologii s novými médii, při přípravě šablony používá mimojiné i počítačové grafické programy.

V cyklu speciálních workshopů BRNO TISKNE S...! pracují účastníci po boku vybraných umělců. Práce s inspirativní osobností podněcuje kreativitu účastníků a jejich výstup je poté inspirován tvorbou samotného umělce (účastníci mohou použít charakteristické struktury, stejnou barevnou škálu, barevné mutace téhož motivu, detaily určitého obrazu apod.). Umělcům i účastníkům poskytujeme v tomto projektu adekvátní technické zázemí a lektorské vedení pro realizaci prací.

Každoročním výstupem všech workshopů  projektu BRNO TISKNE S... ! jsou grafické listy, které vystavujeme v širším areálu dílny, bývalém lihovaru. Získáte tak možnost seznámit se s projektem, možnostmi sítotisku, prohlédnete si zmíněné grafické listy a zároveň můžete navštívit tyto zajímavé a částečně opomíjené prostory.

1280px-Logo_Brno.svg.png  Projekt finančně podporuje statutární město Brno

Projektu se za ročníky 2021 a 2022 zúčastnili tito umělci:

5 položek celkem