Helena a Veronika Lukášovy

 

Helena Lukášová (1970) je umělkyně, která se věnuje především práci s digitálními médii, a to především tzv. digitálnímu sochařství, zkoumá vztah reálného a virtuálního světa, objektu a obrazu. V poslední době se věnuje malbě. Vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, kde absolvovala i doktorandské studium, dlouhodobě působila v USA. Nyní vede Ateliér grafického designu a médií na Fakultě informatiky, Masarykovy univerzity.

https://helenalukasova.com/

Veronika Lukášová (1974) zkoumá vztah mezi uměním a vědou v uměleckých projektech a teoretických textech spjatých s původním výzkumem od základních stavebních prvků reality po exploraci vesmíru a vlivu nových technologií na lidskou kulturu. V roce 2019 získala doktorský titul za dizertační práci Posvítit si do tmy na FaVU v Brně, která byla zaměřena na problematiku vztahu umění, vědy a fotografie v současném kontextu kultury a přesahu částicové fyziky do umění. Navázala tím na magisterský projekt Machinate Mammal (2012) zrealizovaný v rámci oboru fotografie na London College of Communication / University Arts London, analyzující vztah technologie a člověka. Veronika je členem výzkumné skupiny Nuclear Research Group při Goldsmith University, vedenou Ele Carpenter a je součástí publikace Nuclear Culture Source Book (2016). Veronika je také polovinou umělecké skupiny HEVER společně se sochařkou Helenou Lukášovou (Research 2018–2019, Everest 2019). Zároveň od roku 2016 působí jako ředitelka britské společnosti AMR - Art Market Research, která od roku 1978 zkoumá trendy na trhu s uměním pomocí statistické analýzy a nezávislého výzkumu v oblasti umění. Po získání magisterských titulů v oborech Muzikologie a Český jazyk a literatura na MUNI v Brně v roce 1998 se Veronika odstěhovala do USA, kde se živila fotografií. Od roku 2010 žije a tvoří v Londýně.

https://veronikalukasova.photoshelter.com/