Podpořili jsme dobrou věc a tiskly tašky pro zachování Briessovy sladovny

Info o projektu za zachování sladovny - historické továrny v Husovicích

https://www.facebook.com/BriessBrno